Kodex chování

Všichni účastníci, přednášející, sponzoři a dobrovolníci naší konference jsou zavázáni k akceptování níže uvedených pravidel chování. Organizátoři budou prosazovat tyto předpisy během události. Očekáváme spolupráci od všech účastníků za účelem zajištění bezpečného prostředí pro každého.

Potřebujete pomoc?

Můžete nás kontaktovat, kdykoliv budete chtít.

Rychlá verze

Naše konference zajišťuje nediskriminační zkušenosti z konference každému, nezávisle na pohlaví, sexuální orientaci, postižení, vzhledu a velikosti těla, rasy nebo náboženství. Netolerujeme obtěžování účastníků konference žádnou formou. Jazyková diskriminace a urážení jiných účastníků jsou nevhodné na všech místech schůzek během konference, včetně proslovů, workshopů, akcí, Twittera a dalších internetových médií. Účastníci konference, kteří nebudou dodržovat tyto pravidla, mohou být potrestáni nebo vyhoštění bez vrácení nákladů na základě rozhodnutí organizátorů.

Rozvedení

Obtěžování zahrnuje útočné komentáře týkající se pohlaví, sexuální orientace, postižení, vzhledu a velikosti těla, rasy, náboženství, obscénní projevy na veřejných místech, cílené zastrašování, pronásledování, sledování, obtěžující fotky nebo nahrávky, neustále rušení proslovů nebo jiných událostí, nepatřičný fyzický kontakt a sexuální obtěžování.

Účastníci, kteří jsou požádáni o zanechání nevhodného chování jsou povinni se okamžitě podřídit výše uvedeným pravidlům.

Tato pravidla se týkají také sponzorů. Zejména by neměli používat fotografie, jednání a jiné materiály erotické povahy. Obsluha (včetně dobrovolníků) by neměla nosit vyzývavé oblečení/úbory/kostýmy nebo žádným způsobem podněcovat/podporovat sexuální obtěžování.

Pokud se bude účastník aktivně podílet na diskriminaci jiných, organizátoři mohou vůči němu přijmout kroky, které uznají za adekvátní, včetně upozornění nebo vyhoštění této osoby z akce bez návratu nesených nákladů.

Pokud jste se stal/stala objektem diskriminace nebo zjistíte, že jim stal někdo jiný, nebo máte jakékoliv další obavy spojené s diskriminací, kontaktujte neodkladně obsluhu konference.

Obsluhu ráda pomůže účastníkům kontaktovat hotel, bezpečnostní služby nebo místní pořádkovou službou, zajistit ochranu nebo jiným způsobem doprovázet diskriminované osoby, tak aby se cítily bezpečně během průběhu konference. Ceníme si vaší účasti.

Od účastníků očekáváme dodržování těchto pravidel během přednášek, workshopů a dalších událostí spojených s konferencí.